Dr. Kun Attila Sándor

Egyetemi docens, Tanszékvezető, Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) ÁJK, Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék, továbbá egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE), Államtudományi és Közigazgatási Kar, Emberi Erőforrás Intézet.

Az MTA-PTE Összehasonlító és Európai Foglalkoztatáspolitikai és Munkajogi Kutatócsoport tagja.

A Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat (MTVSZ) országos szakmai koordinátora.

A Ferencz, Fodor T., Kun & Partners Ügyvédi Társulás (Budapest – Győr) tagja (2019-től szünetelő ügyvéd).

Számos szakmai szervezet tagja, például: Magyar Munkajogi Társaság; Magyar Munkaügyi Kapcsolatok Társaság; LLRN (Labour Law Research Network) Advisory Committee tag; Hugo Sinzheimer Moot Court Competition (HS MCC), Organising Committee tag; ILO CEELEX Network (Central Eastern European Labour Experts Network) tag; MTA Köztesület tag; Academic Network on the OECD Guidelines for Multinational Enterprises tag stb.