Dr. Hohmann Balázs

Egyetemi tanársegéd, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék Informatikai és Kommunikációs Jogi Csoportjában. Tagja a Kar mellett működő Informatikai és Kommunikációs Jogi Kutatócsoportnak, kutatási területe többek között az alternatív vitarendezés megvalósulási formáinak vizsgálata a környezetvédelem, a hatósági eljárások és a munkajog területén. Ezen a területen több mint 30 tudományos közleménye jelent meg ezidáig. 2011 óta a pécsi székelyű Tudatosan a Környezetünkért Egyesület elnöke és szakmai vezetője, amelynek keretében számos sikeres közvetítést folytatott le környezet- és természetvédelmi illetve munkajogi vitás ügyekben. A szakterületen több rangos díj birtokosa, így 2018-ban elnyerte a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Békéltető Testületének AVR SENIOR 2018 díját az alternatív vitarendezés területén végzett kiemelkedő szakmai és kutató munkájának köszönhetően és a területtel foglaló Rézler Gyula Alapítvány ösztöndíját is. Az European Center for Science Education And Research (EUSER) nemzetközi szervezet tudományos tanácsadó és lektori bizottságának tagja; az International Society of Public Law (ICON) és az International Institute of Engineers and Researchers (IIER) tagja.