Dr. Nádasné dr. Rab Henriett

Egyetemi docens, Debreceni Egyetem (DE) Állam és Jogtudományi Kar, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék, továbbá meghívott oktató Egészségügyi Kar, Szociális és Társadalomtudományi Intézet. A Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat (MTVSZ) észak-alföldi régiós koordinátora és névjegyzéken szereplő tagja. (2010 és 2015 között a Magyar Munkaügyi és Döntőbírói Szolgálat tagja.) Szakterülete a klasszikus munkajogi kérdések mellett a szociális jogok, szociális védelem, a társadalombiztosítás területe, azon belül is elsődlegesen a nyugdíj. A kollektív munkajog kérdésén belül elsődlegesen a kollektív partnerek szerződéskötési pozíciójára, az emberi erőforrás gazdálkodási szempontok figyelemmel követésére fókuszál. Számos szakmai szervezet tagja, például: Magyar Munkajogi Társaság; Magyar Jogász Egylet; MTA Köztesület tag; illetve több szakmai tisztséget tölt be: a Pro Futuro folyóirat szerkesztő bizottságának tagja, továbbá a KÖZJAVAK és a Public Goods & Governance c. folyóirat tudományos tanácsadó testületének tagja.